Сайттын эрежелери

1. Сайттын колдонуучуларын же администрациянын мүчөлөрүн мазактоонун, кемсинтүүнүн, анын ичинде адепсиз логин жана лакап аттарга тыюу салынат.

2. Уят сөздөр тыюу салынган, анын ичинде ороп жазылган болсо да.

3. Администрациянын жана анын мүчөлөрүнүн иш-аракеттерин ачык талкуулоого тыюу салынат.

4. Сайттын администрациясы бул эрежелерди каалаган убакта өзгөртүү жана толуктоо укугун өзүнө калтырат.

5. Сайтта баарлашууда кыргыз тилинин грамматикасынын нормаларын жана жалпы кабыл алынган сылыктыкты сактаңыз. "Талаш-тартышка" негизсиз өтүүдөн алыс болуңуз.