Бүгүнкү күндүн тамашалуу анекдоттору

Аялдар, апалар, эжелер жөнүндө кызыктуу анекдоттор . . .

Армия жана жоокер жөнүндө эң күлкүлүү жана мыкты анекдоттор . . .

Кыздар жөнүндө күлкүлүү анекдоттор . . .

Дарыгерлер жана бейтаптар жөнүндө күлкүлүү анекдоттор . . .